Amacımız

DERNEĞİN AMACI

1.Türkiye de eğitimin yaygınlaştırılması.

2.Okul Öncesi Eğitiminde nitelikli eğitmenler yetiştirilmesi.

3.Dezavantajlı grupların okul öncesi ve ilköğretim okullarında entegrasyonunun sağlanması.

4.Özel eğitim alanında nitelikli eğitimciler yetiştirilmesi.

5.Okul Öncesi ve Özel Eğitim alanında çağdaş ve yenilikçi eğitim konseptlerinin araştırılması ve uygulanması

6.Özel Eğitim ve Mesleki eğitim ihtiyacı olan bireylere destek eğitimi verilmesi.

7.Sağlıklı ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin  sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi.

8.Sağlıklı ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin çevre ve ekoloji konularında eğitimi ve bilinçlendirilmesi.

9.Okul öncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında toplumsal farkındalık geliştirilmesi.

10.Dezavantajlı grupların sosyal katılımının sağlanması,

11.Dezavantajlı grupların sağlık ,eğitim, Rehabilitasyon , hukuki , sosyal katılım,    istihdam barınma sorunlarına yönelik projeler geliştirilmesi.

12.Dezavantajlı gruplara yönelik yenilikçi istihdam olanaklarının geliştirilmesi.

13.Yeni kooperatifçilik hareketi ’nin Türkiye de yaygınlaştırılması.