EDA European Dyslesia Association Atina Toplantısı

European Dyslexia Associatin (EDA) General Assambly 2015 Toplantısı 2-4/10/2015 tarihleri arasında Atina Ledra Otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den Dr. Hasan Güventürk ve Uz. Psk. Şeyda Claes katıldı. 3 gün süren General Assambly toplantılarında 2015 – 2017 çalışma planı, bütçe, organize edilecek yaz seminerleri, konferanslar ve sempozyumlar, üyelik iptalleri ile yeni üyelik başvuruları konuşuldu.
Toplantıda Türkiye’den Eğitim Üretim ve Sanat Derneği’nin EDA’ya üye olabilmesi ve 2017 yılı yaz seminerlerinin İzmir’de gerçekleştirilmesi için lobi çalışmaları yürütüldü.
Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Disleksi Konferansı’nda İngiltere, İtalya, Yunanistan ve Slovenya kendi Ülkelerindeki Disleksi Organizasyon yapısını anlattı. Ayrıca İngiltere’nin Koordinatörlüğünde yürütülen EU Specific Learning Disabilities (SpLD) Policy and Roadmap projesi tanıtıldı.
EDA Disleksi ve diğer Özgül Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin ailelerinin, profesyonellerin ve araştırmacıların kurdukları ulusal ve bölgesel derneklerini kapsayan uluslararası devlet dışı bir Avrupa organizasyonu. 1987 yılında 10 ulusal disleksi derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu dernek kar amacı gütmeden Avrupa’da Disleksi ve diğer özgül öğrenme Güçlüğü çeken bireylerin sesi olmayı amaçlıyor.
Halen İsviçre, San Marino, ve Norveç dahil olmak ulusal ve bölgesel düzeyde 21 AB Ülkesinden etkili dernek üyeleri bulunan EDA, UNESCO ile resmi ilişkisi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu. Bununla birlikte European Disability Forum (EDF) tam üyesidir ve International Federation of Library Associations (IFLA)’da danışman konumda.

Comments are closed.