Engellenmişlerin İstihdamı İçin Sosyal İş Atölyesi Projesi

Engellenmişlerin İstihdamı İçin Sosyal İş Atölyesi Projesi

Proje ile Türkiye’de engellenmişlerin verimli istihdamı için Sosyal İş Merkezleri ve Kooperatif Modelleri oluşturulacaktır. Proje iki ana aşamadan meydana gelmektedir.Proje’nin ön çalışma döneminde adı geçen alanda yürütülen Avrupa Birliği örnekleri incelenerek ve eş zamanlı olarak Türkiye’de başlatılması gereken çalışma alanları’nın konu başlıkları ayrıntılı içerikleri ile birlikte tespit edilmiştir.

Proje’nin ikinci ana aşaması ise Uygulama Dönemi olmuştur. Bu süre zarfında Türkiye’nin bütünü için örnek oluşturacak bir Sosyal İş Merkezi Kooperatif Modeli ile hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Proje Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve T.C. Kadıköy Belediyesi ortaklığında yürütülmüştür.

Engellenmişlerin mesleki becerileri, mesleki eğitim ihtiyaç başlıkları, özür gruplarına göre verimli çalışma alan tespiti, işverenlerin engellenmişlere iş imkanı sağladığı çalışma başlıkları, alternatif yeni çalışma alanlarının tespit edilmesi, işveren ve engellenmiş çalışan arasındaki karşılıklı beklentilerin tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi gibi başlıklarda proje yürütücüsü kurumlar farklı içerikteki projeleri ve çalışmaları ile belirli düzeylerde deneyim ve bilgi birikimi elde etmiş durumdadır.

Bu deneyimlere göre Türkiye’nin genel durumu düşünüldüğünde engellenmiş çalışmalarında en temel ihtiyacın doğrudan istihdam sağlayan çalışma modellerinin geliştirilmesi başlığında yaşandığı görülmektedir.

Finansmanının İsveç Hükümeti tarafından karşılandığı proje’nin hedef kitlesi engellenmişlerdir. Alt hedef olarak işverenler ve STK’ları tanımlanmaktadır. Her iki grubun ihtiyaçlarının belirlenen yöntemlerle ve başlıklara ayrılan araştırma çalışmaları ile tespit edilmesi planlanmıştır.

Proje sonucunda Türkiye’de Sosyal İş Kooperatifleri Modeli’nin geliştirilebilmesi için Üniversiteler gibi araştırma gruplarının ve akademisyenlerin modele dahil olmaları ve toplumda ve engellenmiş ailelerinde engellenmişlerin özgüvenini ve üretim sürecine katılmalarını etkileyecek olumsuz koşulların tespiti ve bu koşulların giderilmesi çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.