DYSSpeLD

DYSSpeLD

Çoğu özgül öğrenme güçlükleri/engelleri (Öz. Ö.G.) (Specific Learning Difficulties/Disabilities (Sp.L.D)) bir arada bulunmakta ve ya birbirinin üzerine eklendiğinden benzer öğrencilere farklı tanılar konulmaktadır. Bazı AB Ülkeleri disleksi’yi değişik derecelerde bir arada bulunan bir grup güçlük/engelliliklerden sadece biri olarak kabul etmiştir.

2007 yılında 27 AB ülkesinde 0 – 19 yaşları arasında 108 milyon genç bulunmaktaydı. 27 AB Ülkesinde okul çağı çocukların popülasyonunun en az 80 milyon olduğu söylenmekte. Birlikte görülen durumlarla beraber 18.5 ile 35 milyon arasında Öz.Ö.G. olan çocuk olduğu tahmin edilmekte. Hiç bir tanı konmayan bu denli çok sayıdaki bireyler, eğer tanımlanmamaya ve desteklenmemeye devam ederse bu günkü global markette AB’nin karşılayamayacağı bir kayıp olacaktır.

Tanılanamamış Öz. Ö.G. düşük öz saygı, yüksek stres, atipik davranışlar, düşük başarı ve okulu erken bırakma ile sonuçlanacaktır. Bu ayrıca okulda şiddete ve daha sonra toplumda anti sosyal davranışlara neden olacaktır. En kötü durumlarda bu durum suç oluşturmaya ve hapse girmeye yol açabilmektedir. Bu durum çocuklar yada gençler Öz.Ö.G.’leri desteklendiğinde tersine döndürülebilmekte ve daha iyi bir eğitimle faydalı ve değerli vatandaşlar haline gelebilmektedirler.

Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)Disleksi ile ilgili sayısız projeyi finansal olarak desteklemektedir. Bununla birlikte Disleksi benzer bilgi işleme eksikliğine dayanan, birlikte görülen ve benzer pedagojik yaklaşıma gereksinim duyan 7 öğrenme güçlüğünden biridir. Bu proje Öz.Ö.G alanında bilgi ve deneyim paylaşımının birinci basamağını oluşturacak ve onların birlikte görülme durumlarının anlaşılması ile yeni organizasyonel ve pedagojik yaklaşım metotlarının geliştirilmesini sağlayacaktır.

DYSSpeLD Projesi Etkisi

Bu proje tüm partner organizasyon, kuruluş ve yetişkin öğrenici katılımcılar için, AB-27 Ülke içerisinde Öz.Ö.G. ‘nün nedenini, tanımlanmasını ve pedagojik yaklaşımları anlaması için değerli bir fırsat sunacaktır. Avrupa tarihinde ilk olduğundan bunlar sosyopolitik engellere çözüm yolu bulunmasına olanak sağlayacak ve Öz.Ö.G.’ne yönelik yenilikçi pedagojik ve öğretmen/yetişkin eğitim yaklaşımları geliştirilmesi önerilecektir. AB Öz.Ö.G. Yol Haritası ile proje 2020 Avrupa Engellilik Stratejisi ve ET 2020 Komitelerine tavsiyelerde bulunacak ve uygulanması halinde AB’inde 35 milyon çocuğu aktif pasif vatandaş düzeyine getirerek engelliliğe yönelik ayırımcılığı belirgin olarak düzeltecektir.

İlaveten Ortaklığın başarısı profesyonel bir topluluk yaratacak ve her partner ülkedeki katılan kuruluşlar Proje çıktısını sahiplenecek ve kaçınılmaz olarak ülkelerinde ‘öncü profesyoneller’ olacaklar ve en iyi pratik uygulamalara olanak sağlayacaklardır. Ek olarak uzun dönemde sürdürülebilirliği sağlayacak ve diğer ülkelerle çapraz ilişkiler sayesinde profesyonel kontaktlar arasında bilgi alışverişi genişlemesini sağlayacaklardır.