Biz Kimiz ?

Misyonumuz &
Hizmetlerimiz

Katkı
Sağlayın

Programımız

Biz Kimiz

Eğitim Üretim ve Sanat Derneği (EÜSDER), 10 kişilik bir kurucu ekiple Kadıköy’de kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığını Dr. Hasan Güventürk’ün yürüttüğü EÜSD’nin genel amacı sağlıklı ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin okul öncesi eğitim, özel eğitim, sanatsal faaliyetler ve istihdam alanlarında desteklenmesi ve toplumda dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık yaratılması ve engellenmişlerin sosyal katılımınınn en üst düzeye çıkartılmasıdır.

 

İlkelerimiz

Derneğimiz yaşadığımız çevrenin sürekli sağlıklı yaşayacakmış gibi
düzenlendiğini ve bu düzenin farklı gelişen bireylere engel teşkil ettiğini düşünmektedir. Engellilik bireyde değil çevrededir. Bu nedenle engellenmiş terimi tercih edilmektedir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon çocuğu bu engelli çevrede yaşamını devam ettirmeyi ve bağımsız yaşam becerileri geliştirmeyi öğretmelidir.

Birey öncelikle dış dünyanın farkına varmalı ve dış dünyayı algılamalıdır.

Yapacağı tüm etkinlikleri idrak ederek yapmalıdır.

Çocuk dış dünyayı oturarak masa başında öğrenemez ; yaparak, deneyim yaşayarak öğrenir.

Herhangi bir nedenle yeterli deneyim yaşayamayan çocuğa bu deneyim yaşatılmalıdır

Çocuğa eğitim verilirken onun bir çocuk olduğu unutulmamalıdır.

Çocuk denek değildir ve yöntemlerin doğruluğu istatistiki sonuçlarla belirlenemez.

Çocuk değerlidir ve tektir.

Her çocuğun kendine özgü ihtiyaçları vardır.

Eğitim yaklaşımları birey spesifiktir, standartlaştırılamaz.

Eğitim terbiye etmek değildir;  Hayvanlar terbiye edilir, insanlar eğitilir.

Derneğimiz engellenmiş çocukların ‘normal’ okullara entegrasyonunu savunmaktadır.

Çocuğun olumlu davranış kalıplarını öğrenebilmesi için pozitif örnek alacağı akranları ile aynı ortamda eğitilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamaları desteklenmelidir.

Derneğimiz engellenmişlere uygulanan her türlü ayırımcılığa karşıdır.

Engellenmişler yardıma muhtaç bireyler değil, toplumda eşit haklara sahip vatandaşlardır.

Bu bağlamda derneğimiz engellenmişlerin tüm toplumsal katmanlarda eşit katılımını savunmakta ve bu doğrultuda projeler üretmektedir.

Derneğimiz ayrıca;
Empowerment: Her bireyin kendi hayatı hakkında karar verme hakkı,
Demokrasi
Entegrasyon: Toplumun farklı bireylere duyduğu ihtiyaç
Tam ve eşit katılım
Ulaşılabilirlik (accessibility) ilkelerini savunmaktadır.

Amacımız

Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

Okul Öncesi Eğitiminde nitelikli eğitmenler yetiştirilmesi

Dezavantajlı grupların okul öncesi ve ilköğretim okullarında entegrasyonunun sağlanması

Özel eğitim alanında nitelikli eğiticiler yetiştirilmesi

Okul Öncesi ve Özel Eğitim alanında çağdaş ve yenilikçi eğitim konseptlerinin araştırılması ve uygulanması,

Özel eğitim ve mesleki eğitim ihtiyacı olan bireylere destek eğitimi verilmesi,

Sağlıklı ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi,

Sağlıklı ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin çevre ve ekoloji konularında eğitimi ve bilinçlendirilmesi,

Okul öncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında toplumsal farkındalık geliştirilmesi,

Dezavantajlı grupların sosyal katılımının sağlanması,

Dezavantajlı grupların sağlık, eğitim, rehabilitasyon, hukuki, sosyal katılım, istihdam, barınma sorunlarına yönelik projeler geliştirilmesi,

Dezavantajlı gruplara yönelik yenilikçi istihdam olanaklarının geliştirilmesi,

Yeni Kooperatifçilik Hareketi’nin Türkiye’de yaygınlaştırılmasıdır.

 

Yönetim Kurulumuz

  • Dr. Hasan GÜVENTÜRK
    1967 Yılında Adanada doğan Dr. Hasan GÜVENTÜRK, 1967 yılında Adana Karşıyaka Lisesini, 1991 yılında da…
  • Uğur GÖKMEN
    Uğur GÖKMEN 1981 yılında doğdu. 2000 yılında Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesini, 2007 yılında Marmara Üniversitesi…
  • Emrah TEKNECİ
    Özel Kadıköy Avrupa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Özel Eğitim Uzmanı olarak çalışıyor.